top of page
Screenshot 2024-03-25 at 18.48.13.png

Mariana Saksniit

kliiniline psühholoog
kliiniline lapsepsühholoog

Mariana kirg ja pühendumus inimeste abistamisele, lahenduste leidmisele keerulistes olukordades ja ebaõigluse talumatus on põhjuseks, miks me täna juba suurema tiimiga nende teemadega tegeleme. Ta on meie organisatsiooni asutaja. Mariana võtab olulistel teemadel sõna ning panustab vähem kogenumate kolleegide arendamisse meie organisatsioonis. 

Mariana omab magistrikraadi psühholoogias, kliinilise psühholoogi kutset (tase 7/7), kliinilise lapsepsühholoogi kutset (tase 7/7) ja EMDR Children's and Adolescents Training rahvusvahelise terapeudi kutset.

 

Mariana pälvis 2017. aastal Eesti Vabariigi presidendilt ja justiitsministrilt vägivallaennetuse auhinna. Oleme tema üle väga uhked.

Linda Liis Arpo

psühholoog

Linda töötab laste, paaride ja peredega ning ta pakub nõustamisteenust ka muuhulgas ärevuse, depressiooni, läbipõlemise ja aktiivsus-tähelepanuhäire sümptomitega klientidele. Linda nõustab lapsevanemaid ka laste kõne arengu, sotsiaalsete oskuste ja käitumisega seotud küsimustes.

Linda on omandamas magistrikraadi psühholoog-nõustaja erialal Tartu Ülikoolis (viimase etapina on tal käsil magistritöö kirjutamine). Ta omab varasemat kogemust lähisuhtevägivalla ohvrite ja psühholoogilist traumat kogenud inimestega töötamisel. 

Anu Põllusaar

psühholoog-nõustaja

Anu keskendub noorte ja täiskasvanute psühholoogiline nõustamisele ning toetub oma töös skeemi- ja kognitiiv-käitumisteraapiale. Samuti kasutab ta Gordoni perekooli ning teadveloleku põhimõtteid. Ta peab teadmisi süsteemsest perepsühholoogiast oma töös eriti oluliseks.  Anu osaleb lisaks MTÜ SV Tugigrupid gruppide juhtimisel.

 

Anu on  lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (MA) ning tal on tänaseks pikaajaline kogemus laste, noorukite ja täiskasvanutega töötamisel.  Anu on lisaks läbinud kognitiiv-käitumisteraapia väljaõppe, skeemiteraapia põhiväljaõppe, lahenduskeskse lühiteraapia kursuse, algväljaõpe pereteraapias ning ta on õppinud motiveerivat intervjueerimist. Anu täiendab ennast pidevalt erialastel täiendkoolitustel, kovisioonidel ja supervisioonidel. Ta kuulub Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelisse Skeemiteraapia Ühingusse (ISST). Anul on psühholoog-nõustaja kutse (tase 7).

Katrin Puusepp

assistent-nõustaja

Katrin on professionaalne mentor. Ta töötab peamiselt tippspetsialistide ja muutuses olevate juhtidega, et toetada neid oma nõudlikus rollis praktiliste ja psühholoogiliste väljakutsetega.

 

Katrini fookuses on praktiliste tööriistade leidmine näiteks selleks, et kolleege kaasata, konfliktidega toime tulla, paremini fookust hoida, vastutuse võtmist või pühendumust kasvatada aga ka psühholoogiliste oskuste arendamine nagu keskendumisvõime juhtimine, sisekõne kontrollimine, motivatsiooni parandamine, ärevuse ja läbipõlemise ennetamine. 

 

Katrin on õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat (muuhulgas karjäärinõustamist ja soorituspsühholoogiat), ta on sertifitseeritud coachiv mentor (EMCC), akrediteeritud fasilitaator ning tal 20 aasta pikkune juhtimiskogemus erineva suurusega ja profiiliga organisatsioonides.

Veiko Saksniit

juhatuse liige

Veiko on meie organisatsiooni üks asutajatest, kes juhib ja koordineerib Mariana Saksniit ja Partnerid organisatsiooni tegevust. Ta veab ettevõtte strateegilist suunda, toetab korralduslikes tegevustes ning vastutab ettevõtte käekäigu ja tulemuslikkuse eest.

 

Veiko on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjandus ja kommunikatsiooni erialal.

bottom of page