top of page

Missioon

Meie põhifookuseks on indiviidide toetamine traumadel põhinevate raskustega toimetulekul, elumuutustega toimetuleku toetamine, psühhoharimine ja vägivalla ennetamine. Töötame indiviididega, pakume vastavasisulisi koolitusi tugisüsteemile ja toetame pikaajalist edu grupiseansside läbiviimisega. Meie eesmärk on pakkuda parimat võimalikku erialast tuge Eesti turul ning meie jaoks on inimene alati nr 1 prioriteet.

 

Meie missiooniks on kasvatada vägivalla ja traumadega seotud teadlikkust, tagada võimalikult jätkusuutlik toimetulek keeruliste olukordadega kokkupuutujaile ning panustada (lähisuhte) vägivalla ennetusse.

Tegutseme läbi kahe ettevõtte

Psychological Consultation OÜ on asutatud märtsis, 2014. aastal. Ettevõte pakub nõustamis- ja koolitusteenust psühholoogia valdkonnas. Samuti pakub ettevõte ka individuaal-, grupi- ja sõltuvusnõustamise teenust. Käesolevalt on koostööpartneriteks Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa. Sotsiaalkindlustusametile pakutav teenus hõlmab terapeutilist tööd erinevat liiki vägivalda kogenud täiskasvanute ja lastega, kus hinnatakse trauma olemust ja sügavust ning abistatakse klienti traumakogemusega toimetulekul. Eesmärgiks on kliendi trauma leevendamine ja elukvaliteedi tõstmine. Teenus on suunatud nii täiskasvanutele kui lastele, kuid mitte vägivalla põhjustajatele, s.t. vägivallajuhtumis kohtulikult karistatud isikule käeolev teenus suunatud ei ole. 

Psych & Law Consultation OÜ on asutatud detsembris, 2018. aastal. Ettevõte pakub nõustamis- ja koolitusteenust psühholoogia, laste seksuaalnõustamise ja õiguseteaduse valdkonnas. Samuti pakub ettevõte ka individuaal-, grupi- ja sõltuvusnõustamise teenust. Koostöös Tervise Arengu Instituudiga koolitame Eesti Vabariigi lastekaitseametnikke ja asenduskodude töötajaid seksuaalselt väärkoheldud laste traumakogemuse mõistmise ja sotsiaalse toimetuleku toetamise pädevuse tõstmiseks. Sotsiaalkindlustusametile pakutav teenus hõlmab terapeutilist tööd erinevat liiki vägivalda kogenud täiskasvanute ja lastega, kus hinnatakse trauma olemust ja sügavust ning abistatakse klienti traumakogemusega toimetulekul. Eesmärgiks on kliendi trauma leevendamine ja elukvaliteedi tõstmine. Teenus on suunatud nii täiskasvanutele kui lastele, kuid mitte vägivalla põhjustajatele, s.t. vägivallajuhtumis kohtulikult karistatud isikule käeolev teenus suunatud ei ole. 

 

Psühholoogilise kriisinõustamise (suitsiidiriskiga lapsed) teenust tellivad vastavalt vajadusele ka kohalikud omavalitsused, haridusasutused ja eraisikud, teenust pakume vastavalt juhtumi tõsidusele ja ettevõtte spetsialistide võimalustele. 

bottom of page